Katas bis Schwarzgurt 

Bilder und Videos  folgen demnächst

Taikyoko Shodan

 

Haian Shodan

 

Heisan Nidan

 

Heian Sandan

 

Heian Yondan

 

Heian Godan

 

Tekki Shodan

 

Bassai Dai

 

Jion

 

Enpi

 

Hangetsu

 

Kanku Dai

Höhere Katas

Kanku Sho

 

Nijushiho

 

Ji'in

 

Sochin

 

Bassai Sho

 

Gojushiho Sho

 

Jitte

 

Gankakau

 

Unsu

 

Gojushiho Dai

 

Meikyo

 

Chinte

 

Tekki Sandan

 

Wankan